Media Yayım

Biz tərəfdaşlıq etdiyimiz şirkət və ya qrumlara PR dəstək göstərərkən onların daha çox tanınmasını hədəfləyirik.

read more
Kommersiya Video Çəkilişlər

Kommersal çəkilişlər, şirkət və ya qurumların xidmətlərini tanıtmaq üçün istifadə edilən əsas marketinq üsullarından biridir.

read more
Film Çəkilişi

Medianın hər bir sahəsi kimi film sektoru da olduqca maraqlı və daim diqqət mərkəzində olub.

read more
TV Layihələr

Beylimedia, televiziya proqramı konsepsiyalarını istehsal edirək onu inkişaf etdirir

read more
PR Layihələr

Biz tərəfdaşlıq etdiyimiz şirkət və ya qrumlara PR dəstək göstərərkən onların daha çox tanınmasını hədəfləyirik.

read more
Rəqəmsal Marketinq

Texnoloji inkişaf və qloballaşma nəticəsində ənənəvi marketinq öz yerini rəqəmsala vermək üzrədir.

read more